13. Małkeho róžka

„Tu přińdźechu farizejojo sem a počachu so z nim wurěčować; žadachu sej wot njeho znamjo z njebjes, zo bychu jeho spytowali“ (Mk 8,11).

Do tuteho wotrězka smy čitali, kak je Jězus štyri tysac ludźi w pusćinje nasyćił. A nětko přińdźechu farizejojo a žadachu sej wot njeho znamjo. Jězus jich stejo wostajiwši stupi zaso do čołma a přewjeze so přez jězor. Nam słowa pobrachuja přez tajki njerozum. Jězus njeje jenož wulkej syłje ludźi prědował, ale wón je jich tež z chlěbom nasyćił. A farizejojo maja jenož kritiku. Kedźbujmy na to, zo njekritizujemy jenož druhich, ale jich dobre skutki připóznajemy.

S. Chrystamarija