10. Małkeho róžka

„A hdyž wopušći Jězus zaso syrisku krajinu, přińdźe přez Sidon ke Galilejskemu morju do krajiny Dźesać městow“ (Mk 7,31).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija słyšimy wo krajinje Dźesać městow, kotraž rěkaše grjeksce Dekapolis. To běše krajina, kaž to jeje mjeno praji, z dźesaćoch městow zestajena. Tam bydlachu zwjetša ludźo grjekskeho pochada. Nic pak wšitcy běchu pohanjo. Mjez nimi běše cyle wěsće tež wjele tak mjenowanych Bohabojaznych, to rěka tajkich, kotřiž wěrjachu do Jahwe, ale njeběchu hišće dospołni wuznawarjo Judaizma. Přebywanje w blizkosći Židow přibliži jich tež k Bohu. A kak je to z njewěriwymi, kotřiž bydla w našich kónčinach?

DJD