23. Małkeho róžka

„Jeli was swět hidźi, wěsće, zo je wón mje hidźił prjedy hač was“ (Jan 15,18).

Swět wotmołwja z hidu a přesćěhanjom na jednotu wučomnikow a přećelow. Wona wobsteji w lubosći a mjezsobnej słužbje. Wona wuchadźa a wotbłyšćuje jednosć mjez njebjeskim Wótcom a jeho Synom. Wuchadźišćo wučomnikow kaž tež Wumóžnika njeje swět, ale Bóh. Tohodla je hida přećiwo Bohu a wšemu, štož wot njeho pochadźa a nic ze swěta.

ŠD