3. Małkeho róžka

„Kral Herodes zasłyša wo nim, jeho mjeno dźě wšitcy znajachu - a rjekny: Jan Křćenik je z mortwych stanył, a tohodla skutkuja so dźiwy přez njeho“ (Mk 6,14).

Kral Herodes je Janej Křćenikej hłowu wotćeć dał, dokelž bě wón jemu do swědomja rěčał, zo njeje dowolene, zo so wón z mandźelskej swojeho bratra woženi. Dla toho jeho Herodias hidźeše a Herodesa pohnu přez jeje dźowku Jana Křćenika morić. Jězus wot Jana Křćenika předpowědźeny je přišoł, zo by łžu a hidu přewinył a ludźi k nakazanju pohnuł. A k tomu wupósła swojich wučomnikow do wjeskow a městow. Njech je to tež naš nadawk.

S. Chrystamarija