18. Małkeho róžka

„Po šesći dnjach wza Jězus Pětra, Jakuba a Jana a dowjedźe jeno jich samych zdala wot druhich na wysoku horu. Tam so před nimi překrasni“ (Mk 9,2).

W dźensnišim ewangeliju słyšimy wo překrasnjenju Jězusa Chrystusa na horje Tabor. To so sta w přitomnosći Pětra, Jakuba a Jana. Mjez nimi a Jězusom běše cyle wěsće jedyn přećelski zwisk. A zakład toho njebě jeno zhromadne rozšěrjenje Božeho kralestwa. Jězus Chrystus, jako woprawdźity čłowjek měješe tohorunja potrjebu cyle normalneho čłowjeskeho přećelstwa. Njeje to pola nas podobnje?

DJD