9. Hodownika

„Jako wuhlada Jězus črjódy, bu jemu jich žel, dokelž běchu čwělowane a rozpjeršene kaž wowcy bjez pastyrja“ (Mt 9,36).

Jězus ma před wočomaj ludźi, kotřiž na njeho skutkuja kaž honjene, wučerpane, zabłudźene a zanjechane stadło wowcow. Jich situacija wubudźi Jězusowu smilnosć. Wón je tón rozsudny a wot Boha wuzwoleny pomocnik swojeho ludu, Dobry pastyr. Hdźež je čłowjek na kóncu swojeho wuměłstwa, chce Bóh zapřimnyć a swoje wulke skutki zwoprawdźić. Nuza je čas Božich žnjow.

ŠD