8. Hodownika

„Ke knježnje, slubjenej z mužom mjena Józef, z Dawidoweho domu. A mjeno knježny bě Marija“ (Lk 1,27).

Dźensniše hrónčko swjateho sćenja powěda wo swjatej Mariji, a to zo je wona knježna, tola z Józefom zmandźelena. Tehdom wotměwaše so zmandźelenje w běhu dweju etapow. Najprjedy bě oficielne zmandźelenje. Po nim pak njemóžeštaj hišće nowomandźelskej zhromadnje bydlić. Jenož někak po jednym lěće přiwjedźe mandźelski swoju mandźelsku do swojeho domu. To běše druha etapa zmandźelenja. Běchu to poprawom krasne nałožki.

DJD