29. Hodownika

„Kaž je w Zakonju Knjeza napisane: Kóžde prěnjorodźene hólčatko ma so Knjezej poswjećić“ (Lk 2,23).

Jězus so w Betlehemje narodźiwši sta so čłowjek. Hižo po jeho narodźe přijimaše wšitke předpisma kaž bě w Zakonju napisane. Z tym so nam pokaza kak swěrnje a jasnje Jězus Bože předpisma přiwza a po woli Božej jednaše. Njech je tež nam Boža wola, kotraž so nam poskići w Božim słowje, stajnje měridko našeho jednanja.

S. Chrystamarija