11. Hodownika

„Hdyž Jězus jednoho dnja wučeše, sedźachu tam tež farizejojo a pismawučeni, kiž běchu ze wšěch galilejskich wosadow a z Jerusalema přišli. Boža móc skutkowaše w nim, a wón hoješe“ (Lk 5,17).  

Mjez Jězusowymi připosłucharjemi běchu tež israelscy wučerjo, ale woni jeho słowa njepřiwzachu, jeno přemyslowachu kak móhli jemu škodźeć. W komunistiskim času su IM-sobudźěłaćerjo tež při prědowanjach na Kemšach přitomni byli a pytali za tym, kak móhli prědarjej škodźeć. Za nas pak rěka to, zo mamy w mjezsobnej rozmołwje wotewrjeni a sprawni być a nic zachribjetnje wopačnosće rozšěrjeć.

S. Chrystamarija