6. Hodownika

„A Jězus poda so wottam ke Galilejskemu morju a postupiwši na horu posydny so tam“ (Mt 15,29).

Tajki zazběh k Jězusowym słowam přeprošuje k rozmyslowanju. Galilejske morjo – tam bě to wšědne žiwjenje rybakow. A zo wón potom po-stupi na horu a so tam posydnje, chce nas snano na to skedźbnić, zo to wšědne žiwjenje ma tež swoju horu, na kotruž postupić a so posydnyć je kóždemu móžno. Hora dźě je tež synonym za zetkanje z Bohom na swěće.

MN