18. Hodownika

„Z porodom Jězusa Chrystusa měješe takle: Jako bě Marija, jeho mać, z Józefom slubjena, pokaza so, prjedy hač so zeńdźeštaj, zo bě wona podjała wot Ducha Swjateho“ (Mt 1,18). 

Dźensniša linka swjateho sćenja powěda wo podjeću swjateje Marije wot Ducha Swjateho. Wona bě hižo zmandźelena z Józefom, tola njebě wot njeho samodruha. Wězo by so móhł Syn Boži jeno na přirodne wašnje z čłowjekom stać. W tutym padźe pyk by to rěkało, zo móže čłowjestwo same, bjez Božeje pomocy, Wumóžnika spłodzić. Podjeće wot Ducha Swjateho pokaza, zo je wumóženje jeno Boža hnada.  

DJD