21. Hodownika

„Zastupi do domu Zachariasa a postrowi Hilžbjetu“ (Lk 1,40).

Marija pućowaše k swojej přiwuznej Hilžbjeće, chcejo zdźelić wšo, štož je jej jandźel Gabriel wozjawnił. Po starej tradiciji bě to dom w měsće Judy Ain-Karim, potajkim přez 130 kilometrow wot Nazareta zdaleny. Marija pućowaše spěšnje, tohodla zamóhła tutu zdalenosć w třoch dnjach a třoch nocach přeběžeć a tak zastupić z radostnym postrowom. Puć bě wobćežny, radosć zetkanja pak bóle wjetša. Marija jewi so tu z přikładom za wšitkich posrědnikow Božeho spomóženja, to řeka, zo ludźo, kotřiž su komodni a jenož přijomnosće a wosebite lubosće pytaja, su za Bože kralestwo njekmani.

TAD