4. Hodownika

„Jako bě Jězus do Kafarnauma dóšoł, přistupi k njemu stotnik prošo“ (Mt 8,5).  

Prěnja linka dźensnišeho ewangelija naspomni zetkanje Jězusa Chrystusa ze stotnikom. Stotnik, to běše rómski oficěr zamołwity za sto wojakow. Tuž bě wón pohan. Tola přińdźe wón k Jězusej, a to dla chorosće jeho słužownika. Tuž přiwjedźe jeho ke Chrystusej wěsta nuza. W našim žiwjenju je to tež často dosć jedna přičina za so wobroćenje na Boha.

DJD