14. Hodownika

„Zawěrno praju wam: Mjezy wšěmi, kiž su ze žónskich narodźeni, njeje žadyn wustupił, kiž by wjetši był hač Jan Křćenik. Ale młódši w njebjeskim kralestwje je wjetši hač wón“ (Mt 11,11).

Štó ma wjetši być hač Jan? W dawnym wuznaću hrěchow na Kemšach je wón mjenowany před japoštołomaj Pětrom a Pawołom. Bě skromny pokutnik a pokorny asket, bě zmužity a bjezkompromisny – na př. njeje wón wahał Herodesej do mjezwoča prajić, zo je tón w hrěše mandźelstwałamanja žiwy. W tutym wotrězku njejedna so direktnje wo hódnoćenje zasłužbow a wosoby Jana. Jan je předchadnik Chrystusa a z tym symbolizuje wón hišće swět Stareho Zakonja. Po nim nastanje messijanske kralestwo Noweho Zakonja – Cyrkej. Jězus chce potajkim rjec, zo nowy čas přesahuje stary, zo w nowym su hamty a čestnosće hodnotliwše hač w starym. Jeli tomu tak je, prócujmy so čim bóle wo šěrjeje Božeho kralestwa k wumóženju ludźi.

TAD