13. Hodownika

„Wzmiće na so mój spřah a wukńće wote mnje, dokelž sym ćichomyslny a pokorneje wutroby, a namakaće wotpočink za swoju dušu“ (Mt 11,29).

Wotpočink pak njerěka, zo Jězus za nas wšitku ćežu přenjese. Wón pak je nam žórło mocy. So do Jězusa „přahać“, to dari wutrobity wotpočink. A hdyž smy ćichomyslni a pokorni, zmištrujemy přez jeho lubosć tež wšu swoju ćežu.

MN