22. Hodownika

„Mój duch raduje so w Bohu, mojim Zbóžniku“ (Lk 1,47).

Dźensniše hrónčko swjateho sćenja pochadźa z tak mjenowaneho Magnificat – chwalospěwa swjateje Marije. Mać Boža so raduje w Bohu swojim Zbóžniku. Radosć je to přirodna čłowjeska činitosć. Wězo ma wona wšelake přičiny. A prawje tak. Tola njesmě tež nadpřirodny zakład radosće w našim žiwjenju pobrachować.

DJD