12. Hodownika

„Što so wam zda? Hdy by jedyn čłowjek sto wowcow měł, a jedna by so zabłudźiła,njewostaji wón dźewjećadźewjećdźesat na horach, dźe tam a pyta zabłudźenu?“ (Mt 18,12).

Prěnja linka dźensnišeho swjateho sćenja powěda wo jednym čłowjeku, kotryž ma 100 wowcow a hdyž so jemu jedna zhubi, to potom wostaji 99 a pyta za zabłudźenej. Tajke jednanje pokaza, zo je za wowčerja kóžda wowca drohotna. Podobnje jedna z nami Bóh tón Knjez. Kóždy čłowjek je za njeho cyle originalny a wažny.

DJD