20. Hodownika

„W šestym měsacu potom pósła Bóh jandźela Gabriela do galilejskeho města z mjenom Nazaret“ (Lk 1,26).

Wěmy, zo je tu šesty měsac Hilzbječineje samodruhosće měnjeny. Ale to potom da myslić, zo ma wšitko swój čas. Hdy pak Bóh – na kotrežkuli wašnje tež přeco (a njech přez jandźela) – mi swój wotpohlad wědźeć da, to rozsudźi Wón. Dočakać pak dyrbi kóždy sam!

MN