16. Hodownika

„Na to woprašachu so Jězusa wučomnicy: Čehodla da praja pismawučeni, zo ma najprjedy Elijas přińć?“ (Mt 17,10).

Prěnja linka dźensnišeho ewangelija wobsahuje prašenje Jězusowych wučomnikow. Woni wobroćichu so na swojeho Mištra a chcychu wědźeć, čehodla twjerdźa pismawučeni, zo ma na kóncu časow Elijas přińć. Wotmołwjejo na tute prašenje by móhło so rjec, zo tči přičina tajkeho napohlada pismawučenych w pozběhnjenju Elijasa do njebjes. Wón, kaž praji Biblija, njezemrě kaž kóždy čłowjek, ale bu z tuteje zemje wzaty (2 Kral 2,1-14).

DJD