5. Winowca

„A ty, Kafarnaumje! Powyšiš so hač do njebjes? Hač do podzemja budźeš podnurjeny“ (Lk 10,15).

W sćenju su města mjenowane, kotrymž so na sudnym dnju hórje powjedźe hač městam kaž Sodomej, Tyrusej a Sidonej, wo kotrychž je w Starym Zakonju rěč. Tež Kafarnaum, domizna Symana Pětra, słuša k tomu. Njedosaha błyšćić so jako městnosć w swětle japoštoła, jenož dokelž je tu wěsty čas přebywał a hdźež je Jězus dźiwy skutkował. Dźensa tam lědma hišće něchtó bydli. Hač na ludźi, kotřiž słuža turistam ze wšeho swěta jako přewodnicy-muzejownicy. Kafarnaum so runjewon njehodźi přinunować z kćějacej runinu wosrjedź Israela. Tohodla pokazuje profetija Jězusa nam, zo njejsu to tehdy byli žane hołe słowa.

GN