13. Winowca

„Ale Pismo zawrě wšitko pod hrěch, zo by so slubjenje z wěry do Jězusa Chrystusa wěriwym dało“ (Gal 3,22).

Tuta sada chce nam prajić, zo njezamóžeše Stary Zakoń čłowjeka wosprawnić. Wón měješe funkciju ludźi za wěru do Jězusa Chrystusa přihotować, kiž je za hrěchi wšitkich smjerć na křižu na so wzał a je zrowa stanył a tak ludźom móžnosć wodawanja hrěchow zaručił. Wón wočakuje wot nas, zo naše hrěchi wobželnosćimy a Jeho wo wodaće prosymy.

S. Chrystamarija