8. Winowca

„Wón wotmołwi jemu: Lubuj Knjeza, swojeho Boha, z cyłeje swojeje wutroby, z cyłeje swojeje duše, ze wšej swojej mocu a ze wšěm swojim rozumom a swojeho blišeho kaž sebje samoho!“ (Lk 10,27).   

Wučer Zakonja je so Jězusa Chrystusa za pućom do wěčneho žiwjenja prašał. Jězus njeda jemu žanu direktnu wotmołwu, jeno so woprša jeho za měnjenjom Swjateho Pisma k tutej temje. To wučer Zakonja wjedźeše: Za wěčne žiwjenje je trěbna lubosć: Lubuj Knjeza a swojeho blišeho! Biblija wobsahuje wšitke wotmołwy na najwažniše prašenja čłowjestwa. Ludźo pak trjebaja tutu knihu čitać.  

DJD