23. Winowca

„Zbóžni ći słužownicy, kotrychž knjez přišedši wotućenych nańdźe. Zawěrno praju wam, zo so wopasa, jim so zesydać da a zo budźe jim chodźo wot jednoho k druhemu posłužować“ (Lk 12,37).

Jězus rěči tu wo tym, kak so na sudnym dnju kóždemu pońdźe, kiž je swěrnje puć wěry w swojim žwjenju kročił, kedźbujo na to, što Bóh wot njeho wočakuje a w znutřkownej zwjazanosći z nim. Za to je trěbne, so stajnje zaso z Jeho słowom w Swjatym Pismje zaběrać, Jeho přitomnosć w swjatych sakramentach pytać a po Jeho woli jednać, a to wosebje w słužbje blišemu zwoprawdźeć.

S. Chrystamarija