31. Žnjenca

„Pjeć z nich běše njemudrych, pjeć mudrych“ (Mt 25,2).

Dźe tu wo přirunanje Jězusa Chrystusa wo knježnach, kiž swoje lampy wzachu a nawoženjej napřećo dźěchu. My wšitcy dźemy Jězusej do jeho kralestwa napřećo, zo bychmy jónu wěčnu zbóžnosć dócpěli. Tohodla prócujmy so wo to, zo wostanu naše lampy zaswěćene, to rěka, zo je naše žiwjenje na Boha a blišeho wotewrjene. A tam, hdźež smy trěbni, naše mocy za to zasadźamy.

S. Chrystamarija