24. Winowca

„Tu praji Pětr: Knježe, prajiš tute přirunanje nam abo tež wšěm?“ (Lk 12,41).

Woprawnjene prašenje. Je scyła rozdźěl mjez nimi a wšěmi. Štož Jězusowe přirunanja nastupa, zawěsće nic. W zamołwitosći pak je rozdźěla: Kóždy po swojich kmanosćach.

MN