29. Požnjenca

„Natanael jemu wotmołwi: Mištrje, ty sy Syn Boži, ty sy kral israelski“ (Jan 1,49).

Natanael nazhoni, zo Jězus wšitko widźi. Tohodla da so wot Jězusa za japoštoł powołać. Jeho konsekwenca bě: To je Syn Boži. Kóždy z nas wě, zo tež nas Bóh widźi. Tak měła tež naša wotmołwa rěkać: Haj, ja wěrju, Ty sy naš Bóh. Zo by so naša wěra stajnje wobnowjała je trěbne, zo na Jeho słowo słuchamy, Jeho bliskosć pytamy w Božej mši a so z druhimi wo tym rozmołwjamy.

S. Chrystamarija