16. Winowca

„Ale Knjez jemu rjekny: Wy farizejojo, wy wšak čisćiće zwonka nopaški a šklě, ale nutřka sće wy połni rubjenstwa a złósće!“ (Lk 11,39).

Předležaca sada dopomina nas na to, zo njemóže so woprawdźite nabožne žiwjenje jeno na zwonkownu płoninu koncentrować. K tomu słuša tež znutřkownosć čłowjeka. 

DJD