15. Winowca

„Kralowna z Juha postanje při sudźenju přećiwo mužam tutoho splaha a wotsudźi jich. Přetož je přišła wot kóncow zemje, zo by Salomonowu mudrosć słyšała, a hlej, tu je wjace hač Salomon!“ (Lk 11,31).

Jězus rěči w tutej sadźe, zo budźe swět jónu sudźeny. Štóž njewěri Jězusej a jeho skutkam, tón budźe zhubjeny. Zo bychmy bóle a lěpje Jězusowe słowa zrozumili je trěbne, zo so wšědnje z Božim słowom rozestajimy, jo w Bibliji čitamy a po nim jednamy, zo njeby sud, ale wěčna zbóžnosć naš podźěl był.

S. Chrystamarija