30. Winowca

„A znowa rjekny: Z čim mam přirunać kralestwo Bože?“ (Lk 13,20).

Předležace prašenje Jězusa Chrystusa dopomina na to, zo maja nadpřirodne wěcy potajny charakter. Wo nich je móžno jeno z pomocu zemskich přirunanjow rěčeć a je jeno z wěru přiwzać. Dospołna wěstota njeje w tutym padźe scyła móžna.

DJD