22. Winowca

„Kedźbujće derje a pasće so wšeje nahrabnosće! Žiwjenje čłowjeka dźě njewisy na tym, zo ma wjele bohatstwa“ (Lk 12,15).  

Jězus warnuje swojich wučomnikow před nahrabnosću. Wona dźě njezamóže dospołne zbožo čłowjekej zawěsćić. Scyła nawopak. Nahrabość wjedźe jeno k problemam wšelakeho razu.

DJD