4. Winowca

„Dźiće! Hlej, posyłam was kaž wowcy mjez wjelki“ (Lk 10,3).

Předležace hrónčko wobsahuje Jězusowe słowa, z kotrymiž wón japoštołow z nadawkom wozjewjenja Ewangelija wupósła. Woni maja kaž wowcy mjez wjelkami być. Najprjedy woznamjenja to wšelakore napřećiwnosće, kotrež na nich, w času jich misjóna, čakaja. Tola nic jenož. Tule dźe tež wo strategiju skutkowanja Jězusowych wučomnikow w swěće. Woni dyrbja jenož z dobrotu zło přewinyć.

DJD