1. Winowca

„Štóž přijima tute dźěćo w mojim mjenje, přijima mje, a štóž mje přijima, přijima toho, kiž je mje pósłał. Přetož najmjeńši mjez wami wšěmi, tón je najwjetši“ (Lk 9,48).  

Kóždy čłowjek chce wulki a widźany być a chce něšto w žiwjenju docpěć. Zaměr před wočomaj, pohonja kóždeho so dale prócować. Štóž pak nad měru na tym dźěła wšudźe prěni a najbóle widźany być, tomu Jězus dźěćo před woči staji. Wone so wě wotwisne wot dorosćenych a pyta jich pomoc. Tak njech so tež my wotwisni čujemy wot Boha a jeho wo pomoc w našich wšědnych nadawkach prosymy.

S. Chrystamarija