18. Winowca

„Dźiće! Hlej, posyłam was kaž wowcy mjez wjelki“ (Lk 10,3).

Pósłani běchu japoštoljo tehdy a dźensa smy my na rjedźe. Ze słowom a skutkom mamy swědčić za Ewangelij a Bože Kralestwo. Naš Knjez pak warnuje: Kedźbujće na tych, kiž su njepřećeljo prawdy a wam samo škodźa. Jako pósłane wowcy mjez wjelki smy tola škitani pod wuměnjenjom, zo smy w miłosći z swojim Pastyrjom zwjazani.

TAD