6. Pražnika

„Jězus zastupi do čołma, přewjeze so a přińdźe do swojeho města“ (Mt 9,1).

Jězus je wěrny čłowjek. Teoretisce pak by móhł jako Boži Syn sčinić dźiw na př. jězby nimo časa abo bilokacije. Jeli tomu by tak było, by zawěsće zmóžniło tole spěšniše wozjewjowanje Božeho kralestwa. Tola Jězus so hiba kaž čłowjek, hdyž wón zastupi, přewjeze so a přińdźe. Z tym pokazuje, kak bliski je wón ludźom, podobny we wšěm nimo hrěcha (Hebr 4,15). Njech je to nam znamjo zmužitosće we wšěch přećiwnosćach zemskeho žiwjenja.

TAD