17. Pražnika

„Njemyslće sej, zo sym ja přišoł, pokoj na zemju přinjesć! Njejsym přišoł, pokoj přinjesć, ale mječ“ (Mt 10,34).  

Štóž Jězusa sćěhuje móže z tym ličić, zo druzy jeho njerozumja. Wosebje wočiwidne je to, hdyž młodostny abo młodostna sej duchowne powołanje wuzwoli. Jedna mać mi powědaše, zo staj chcyłoj dweju z jeje synow so z duchownymaj stać. Ale wona je jimaj wotradźiła. Wona je so pozdźišo hóršiła, zo njejstaj dospołne zbožo namakałoj. Tuž modlmy so wo prawe powołanje a za přiwuznistwo powołaneho.

S. Chrystamarija