7. Pražnika

„Hdyž Jězus wottam dźěše, wuhlada muža z mjenom Matej při cłownistwje sedźeć a rjekny jemu: Pój za mnu! Wón stany a dźěše za nim“ (Mt 9,9).

Cłownicy njemějachu w Israelu dobru nahladu. Woni płaćachu jako wobšudnicy, dokelž mějachu za čas Jězusa při hranicach cło zběrać a to su sej často tež trochu wjace kazali. Jězus pak powoła cłownika Mateja za wučomnika. Hdyž Matej, kiž Jězusa hnydom sćěhowaše, swojich přećelow a znatych z cłownistwa na hosćinu z Jězusom přeprosy, to hóršachu so farizejojo, zo  wón z hrěsnikami za blidom sedźi. Jězus hidźi hrěch, ale nic hrěšnika. Budźmy tež my přećelnje wotewrjeni za toho, kiž je snadź wopačne puće šoł a pomhajmy jemu wupuć namakać, hdyž so hinak njehodźi, znajmjeńša z paćerjom.

S. Chrystamarija