18. Pražnika

„Tehdy poča Jězus porokować městam, hdźež bě so najwjace jeho skutkow stało, zo so njeběchu polěpšili“ (Mt 11,20).

Spočatna linka dźensnišeho dobreho poselstwa nima, znajmjeńša na prěni pohlad, ničo z Jězusowym dobrym poselstwom činić, dokelž je to porokowanje a hroženje wobydlerjam wěstych městow. Tola je to jenož prěnje začuće. Jězus Chrystus je w tutych městach wjele swojich skutkow zdokonjał, tola wone njejsu so nakazali. Tuž naspomnjene porokowanje a hroženje stej dalši pospyt dobyća jich wobydlerjow za Bože kralestwo.

DJD