1. Pražnika

„Jako bě Jězus do Kafarnauma dóšoł, přistupi k njemu stotnik prošo“ (Mt 8,5).

Tu mjenowany stotnik, to je jedyn romski oficěr. Tež wón přichadźa k Jězusej a prosy za swojeho choreho wotročka. Romjenjo su Swjaty kraj zdobyli a jón wobsadźili. Jězus tuteho cuzeho stotnika njewotpokaza, dokelž mějese wón wulku dowěru k njemu. Na to pokazaja jeho słowa: Knježe, njejsym hódny, zo by zastupił pod moju třěchu. Praj jeno słowo, a mój wotročk budźe wustrowjeny!, Wone hnujachu Jězusa, tuž chwaleše jeho wěru a wustrowi wotročka. Njech tež naša wěra a dowěra do Jězusa dźeń a bóle rosće.

S. Chrystamarija