5. Pražnika

„Hdyž so Jězus přez jězor do krajiny Gadarenow přewjeze, přińdźeštaj jemu napřećo dwaj wot złych duchow wobsydnjenaj, kotrajž běštaj z rowow wušłoj. Běštaj tak dźiwjej, zo njemóžeše nichtó po tamnym puću nimo přeńć“ (Mt 8,28).

Wobsydnjenosć so dźensa wot mnohich jenož hišće jako chorosć wobhladuje. A pod čimž wobsydnjeny ćerpi, so tež jewi kaž chorosć. Mamy za to samo mjeno: Psycho-somatiske zjawy. Tu pak nam Swjate Pismo njeda diagnozu! Zo wonaj z rowow wuńdźeštaj, pokazuje na ludowe zmyslenje: Staj mortwaj! Ale wonaj dźetaj Jězusej napřećo. Potajkim njejstaj mortwaj! Wšo złe je, štož žiwjenje niči a wšo, štož žiwjenje wuchowa, je dobre. A Jězus – tón dobry – zamóže wot złeho wuswobodźeć. Njech je štož chce. Wón nas k dobremu wuswobodźa. Tuž jemu napřećo!

MN