19. Jutrownika

„W profetach je napisane: A wšitcy budźeja wot Boha rozwučowani. Kóždy, kiž słucha na Wótca a da so powučić, přichadźa ke mni“ (Jan 6,45).

Kóždy čłowjek je zakładnje čehnjeny wot Boha Wótča tak, zo jeho rozum bywa rozwětleny a jeho wola pohnuwana. Tón, kiž so tutomu Božemu impulsej wotewrje, zo swětło přiwza a so wjesć da, wuknje tak rjec wot Boha a wěri do Jězusa. Potom praji: Ja wěrju!, to rěka, zo připóznaje Božu awtoritu a dobrotu, a zo spyta so po jeho woli měć. Tajka prawa wěra dyrbi rosć, zo by tež druhich ludźi docpěła a wumóžiła.

TAD