9. Jutrownika

„Ke knježnje, slubjenej z mužom mjena Józef, z Dawidoweho domu. A mjeno knježny bě Marija“ (Lk 1,27).  

Jandźel Boži wopyta Mariju a ma jej wažnu powěsć zdźělić. Bóh chce swět wumóžić a chce ludźi do swojich planow zapřijeć. Mariju je sej za tutu słužbu wuzwolił a wona je zwolniwje swoje „haj“ prajiła. Tež nam je Bóh w swojich jandźelach bliski a wočakuje naše sobudźěło a našu słužbu w Božim kralestwje. Tuž prajmy tež my „haj“ a pomhajmy Bože kralesto twarić.

S. Chrystamarija