12. Jutrownika

„Štož je wón widźał a słyšał, wo tym swědči, ale jeho swědčenje nichtó njepřijima“ (Jan 3,32).

Nimo zo je Jan widźał a słyšał, tola strowy skeptycizm je dobra wěc, jeli pak čłowjek w swojim swědomju prawdu pózna, by měł potom ju přiwzać a tež w konsekwency po tutej prawdźe jednać. Jeli to nječini, zgwałći swoju dušu, njezměje pokoj a žiwjensku radosć

TAD