2. Jutrownika

„Rěčeštaj mjez sobu wo wšěm tym, štož bě so stało“ (Lk 24,14).  

Předležaca sada powěda wo dweju wučomnikomaj duceju do Emawsa. Po puću staj wonaj mjezsobu rěčałoj wo tym, štož je so před krótkim w Jerusalemje z Jězusom stało, potajkim wo jeho smjerći a zmortwychstanjenju. Za njeju njebě to wšitko zrozumliwe. Njehladajo pak na to spytataj wonaj znajmjeńša wo tym diskutować. Podobnje by dyrbjało to w padach dwělowanja na někotrych wěrnosćach wěry tež mjez nami być.

DJD