23. Jutrownika

„Štóž pak z durjemi přichadźa, je pastyr wowcow“ (Jan 10,2).  

Bože kralestwo je k nam přez přichad Jězusa Chrystusa přišło. Štóž do njeho wěri z cyłej jeho eksistencu, to rěka ze słowom a skutkom, tón připóznawa, zo su nam durje, tak Jězus sam so mjenuje, do njebjes wotewrjene. Ale tež hižo tu, hdźež smy doma, hdźež dźěłamy a žiwi smy, mamy so wo to postarać, zo móža druzy wotewrjene durje, to rěka Bože skutkowanje w swěće dožiwić.

S. Chrystamarija