14. Jutrownika

„Wučomnicy stupichu do čołma a jědźechu přez jězor do Kafarnauma. Hižo bě ćma, a Jězus njebě hišće k nim dóšoł“ (Jan 6,17).

Předležace hróńčko powěda wo jědźenju Jězusowych wučomnikow z čołmom přez Galilejski jězor kaž tež wo tym, zo bě hižo ćma a Jězus njebě z nimi. Woda a ćma stej dwaj symbolaj za chaos. A łódź je wobraz Cyrkwje, kotraž ma chaos přewinyć. Tola je to móžne jenož potom, hdyž so to čini z Bóh, tón Knjezom.

DJD