18. Jutrownika

„Ale sym dźě wam rjekł, zo sće drje widźeli a tola njewěriće“ (Jan 6,36).

Sławne prašenje za wěru čłowjeka. Hdyž widźu, njetrjebam tola wěrić, to wěm. Ale wěm to woprawdźe. Prašenje njeje za wobsahom wěry, ale komu što wěrju. Jězus tu prosće zwěsći, zo jemu njedowěrja. Jemu dowěrjeć pak je trjeba, jeli chcemy wědźeć, štož wěrić je nam spomóžne.

MN