20. Jutrownika

„Tuž rjekny jim Jězus: Zawěrno, zawěrno praju wam: Njebudźeće-li mjaso Syna čłowjeka jěsć a jeho krej pić, njezmějeće žiwjenje we sebi“ (Jan 6,53).

Předležaca sada wobsahuje fragment tak mjenowaneje eucharistiskeje narěče Jězusa Chrystusa. W njej warnuje Jězus připosłucharjow před wotpokazanjom Eucharistije: Štóž ju wotpokaza, njezměje žiwjenje we sebi. Tute žiwjenje, kotrež so tule měni je nadpřirodne a je ze žórłom wozbožnjenja čłowjeka.

DJD