7. Jutrownika

„Wona woteńdźe a wozjewi to tym, kiž běchu z nim byli a so nětko rudźachu a płakachu“ (Mk 16,10).

Marja Madlena běše prěnja, kotrejž so Jězus po zrowastanjenju jako žiwy zjewi. Wona njeje swoju radosć za sebje wobchowała, ale je ju jeho wučomnikam wjesele zdźěliła. Za nas su Jutry tohorunja dźeń wulkeho wjesela, dokelž njeje smjerć poslednje słowo měła. Kedźbujmy na to, zo stej naša radosć a naše wjeselo zwjazanej z tym, zo je Jězus woprawdźe žiwy w Cyrkwi a w našej srjedźiznje

S. Chrystamarija