11. Jutrownika

„Bóh dźě njeje Syna na swět pósłał, zo by swět sudźił, ale zo by swět přez njeho wumóženy był“ (Jan 3,17).

Je Bóh přez swojeho Syna swět wot hrěcha wumóžił? Ně! Boža wola – swět wumóžić – njeje přećiwo swobodnej woli čłowjeka. Tohodla je móžnosć hrěcha dale čłowjekej bliska. To wumóženje, kotryž zdokonjeć je Bóh swojeho Syna pósłał, je wuswobodźenje wot sćěwka hrěcha, wot wěčnjeje smjerće. Potajkim nic sudźenje swěta ale zbiće toho, kiž je wěčnu smjerć čłowjekej wobradźił.

MN