7. Wulkeho róžka

„Zhoniwši pak, zo je Jan zajaty, wotsali so Jězus do Galileje“ (Mt 4,12).

Z přichadom Messijasa Jězusa skónči so nadawk předchadnika: Jana Křćenika. Zajaty w jastwje budźe wón so pozdźišo prašeć, sy ty woprawdźe Messijas? (Mt 11,3). A Jězus da jemu prajić: Powědajće Janej, štož sće widźeli: Chromi chodźa, slepi widźa a chudym so Bože poselstwo wozjewja (Mt 11,4-5). Tež my słyšimy na kóždej Božej mši Jězusowe słowa, kiž našemu žiwjenju směr dawaju.

S. Chrystamarija